» احیای قلبی ریوی پیشرفته 2015 :: ۱۳٩٥/٩/٢٥
» ۱۳٩٥/۸/٢٤ :: ۱۳٩٥/۸/٢٤
» محاسبات دارویی در پرستاری :: ۱۳٩٥/٤/۱٢
» لیست گسترده نشانگرهای زیستی غیر سنتی ، توسط عوامل خطر استاندارد برای پیش بینی حو :: ۱۳٩٤/٢/۱۱
» حاکمیت بالینی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» ACLS 2010 :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» ارزش انسان :: ۱۳٩۳/۸/۸
» چکیده تفسیر نوار قلب برای پرستارن :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» ترانسفیوژن خون و فرآورده های خونی و وظایف پرستار از دیدگاه همو ویژولانس :: ۱۳٩۳/٥/٥
» احیا قلبی ریوی پایه :: ۱۳٩۳/٤/٦
» ۱۳٩۳/۳/٦ :: ۱۳٩۳/۳/٦
» مراقبتهای پرستاری در بیمار دارای لوله قفسه سینه(Chest Tube): :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» آموزش به بیمار پس از ترخیص از بخش آی سی یو :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» سایت جالب برای دانلود کتب پزشکی :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» اختتام یا عدم احیای قلبی ریوی در بیمارستان(DNAR) :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» تازه های احیأ در راهنمای 2010 انجمن قلب آمریکا: :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» واحد های فشار در پزشکی(سانتی متر آب یا میلی متر جیوه)؟ :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» داروهای ممنوع برای بیماران مبتلا به فاویسم :: ۱۳٩۱/۸/٢
» Pharmacologic Adjuncts to Intubation :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو: درباره بالون پمپ داخل آئورتی :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» نکاتی درباره پانسمان های آماده: :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» مطالبی مفید درباره وارفارین: :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» اشتباهات شایع در آی سی یو 13: دلایل تب غیر عفونی در آی سی یو :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» اشتباهات شایع در آی سی یو 12: درد قفسه سینه در بیماران آی سی یو :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» ۱۳٩۱/٦/۱٠ :: ۱۳٩۱/٦/۱٠
» همه چیز درباره کبد چرب :: ۱۳٩۱/٦/۱٠
» تهویه تطابقی حمایتی :: ۱۳٩۱/٦/٤
» عید فطرت :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» رمضان بدرود، :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» ۱۳٩۱/٤/۳٠ :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» تفکر نقاد، تاریخچه :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» تب کنگو، وجه نام گذاری، عامل بیماری و راههای انتقال و شیوع آن چیست؟ :: ۱۳٩۱/۳/٥
» گفتگویی درباره کلیات هومیوپاتی :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» درباره ALS چه می دانید: :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» این قطعه را به عنوان تبریک سال نو بپذیرید: :: ۱۳٩۱/۱/٢
» بهترین پوزیشن در زن حامله در شرایط بحرانی چیست: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» رابدومیلوزیس در آی سی یو و خروجی ادرار بیمار: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» عوارض تغذیه بیش از حد در بیماران بخش ویژه: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» اشتباهات شایع در بخش ای سی یو: شروع یا عدم شروع تغذیه برای بیمار، چرا؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو: فنی توئین و تداخل غذایی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» لینک های جالب آموزشی برای پرستاران و پزشکان عمومی: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» پوزش از تأخیر بروز رسانی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» کتاب برونر سودارث انگلیسی :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» ۱۳٩٠/٧/۱٦ :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» Remove Continuous Positive Airway Pressure and Bilevel Positive Airway Pressure :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» سلول درمانی :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» آموزش اصول کار با ونتیلاتور :: ۱۳٩٠/٥/٩
» راهنمای احیای 2010 انجمن احیای بریتانیا :: ۱۳٩٠/٥/٦
» اختلالات کلسیم فسفر منیزیم :: ۱۳٩٠/٥/٤
» اختلالات الکترولیتی تهدید کننده حیات: :: ۱۳٩٠/٥/۱
» چند مطلب جدید در باره احیا قلبی ریوی مغزی :: ۱۳٩٠/٥/۱
» مطالبی در باره فشار نبض :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» نبض یکی از علائم حیاتی مهم :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» ۱۳٩٠/٤/۳٠ :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» علایم حیاتی را دقیقتر کنترل کنیم: علایم حیاتی طبیعی را چگونه تشخیص دهیم: :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» هیپو ناتریمی :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» هشدار در خصوص انفوزیون وریدی وانکومایسین :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» شستشوی دست و کنترل عفونت در آی سی یو :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» اشتباهات شایع در آی سی یو 17 :: ۱۳٩٠/٢/۱٦
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» اشتباهات شایع در آی سی یو 16 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو: :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» ۱۳۸٩/٩/۸ :: ۱۳۸٩/٩/۸
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو 12 :: ۱۳۸٩/٩/۸
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو 11 :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو 10 :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» اشتباهات شایع در آی سی یو :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» تغذیه در بیمار سوختگی :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» Place Pregnant Patients with Right Side Elevated 15 Degrees :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» در سکته قلبی حاد باید به شکل حاد در رفع انسداد ایجاد شده در عروق کرونری کوشید :: ۱۳۸٩/٧/٦
» Keep the Serum Potassium at High or Normal Levels When Attempting to Correct a M :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
» اهمیت آنژیو گرافی در ترومای بلانت ارگانهای سخت :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
» سندرم کمپارتمان شکمی :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» راهنمایی :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» مشکل به پایان رسیدن مهلت دانلود از برخی لینکها :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» اشتباهات شایه در بخش آی سی یو 8 :: ۱۳۸٩/٦/۱٢
» کتاب برونر سودارث(داخلی جراحی) :: ۱۳۸٩/٦/٩
» گزارش نویسی در پرستاری/ نویسنده : علیرضا نعیمیان :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» آموزش کنترل عفونت در بیمارستان / نویسنده: مهناز غضنفری :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» محافظت از مغز بیماران در بخش آی سی یو و پس از احیا :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» پرستاری در بیماران ترومایی قسمت اول: :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو 7 :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» ماه رمضان ماه خدا :: ۱۳۸٩/٥/۱٧
» معاینات فیزیکی سیستم عصبی برای پرستاران :: ۱۳۸٩/٥/۱٥
» خون و فراورده های خونی :: ۱۳۸٩/٥/۱٥
» فشار خون بعد از عمل جراحی و افزایش فشار دی اکسید کربن :: ۱۳۸٩/٥/٦
» کتاب هاردن :: ۱۳۸٩/٤/٢۸
» کتاب جیبی نکات بخش آی سی یو :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو 6 :: ۱۳۸٩/٤/٢٠
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو 5 :: ۱۳۸٩/٤/٢٠
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو 4 :: ۱۳۸٩/٤/۱٥
» اشتباهات شایع در بخش آی سی یو 3 :: ۱۳۸٩/٤/۱٥
» اشتباهات شایع در بخش ای سی یو 2 :: ۱۳۸٩/٤/۸