ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٦   کلمات کلیدی:

سالروز بعثت عقل کل، پیامبر خاتم، اسوه عالم و آدم ، محمد امین، رحمت خداوند در زمان و زمین بر شما مبارک باد.

 

شعری از مولوی:

برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید

تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید

نگویم یار را شادی که از شادی گذشتست او

مرا از فرط عشق او زشادی عار می آید

مسلمانان ، مسلمانان ، مسلمانی ز سر گیرید

که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید

چه نور است این چه تاب است این چه ماه و آفتاب است این

مگر آن یار خلوت جو ز کوه وغار می آید

در و دیوار این سینه همی درد ز انبوهی

علم هاتان نگون گردد که آن بسیار می آید

غلط گفتم ، غلط گفتم ، که این اوراق شعر من

ز شرم آن پریچهره به استغفار می آید.