ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

مثال:

شکل ظاهری:

(دیازپام/ پلازیل/ لازیکس)،(سفتراکسون/ سفتازیدیم/ سفتی زوکسیم)،(کلرید پتاسیم/ مترونیدازول/ گلوکز 50%/ سدیم بیکربنات)، (آمینو فیلین/ کلسیم گلوکونات/ فنی توئین)، (پنتازول/ استرپتوکیناز/ هیدروکورتیزون)، (ویال لیدوکائین/ ویال گلوکز 50%)

نوشتاری:

(Digestive/ Digoxine), (Losar/ Lasix/ Librax), (Prazosin/ Presantine), (Piracetam/Piroxicam), (Chlorpropamide/Chlordiazepoxide),

 


 

1.   تناسب کلی در محاسبه دوزاژ داروها:

 

 

 

 

 


1.   تناسب کلی در محاسبه دوزاژ داروها: