ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

اما از روشهای زیر برای تسریع محاسبات در بالین می توان استفاده کرد:

  1. محاسبه و تنظیم تعداد قطرات میکروست حاوی دارو

                      

 

مثال : اگر 10 μ / kg / min دوپامین برای بیمار 60 کیلوگرمی تجویز شده باشد، با توجه به اینکه یک آمپول 200 mg دوپامین در 100 سی سی میکرو ست حل شود، تعداد قطرات چند است؟