ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

حال بدون توجه به تناسب ریاضی فوق توجه شما را به رابطه زیر(نکته 2) جلب می کنیم که هر گاه خواستید مقدار دارویی که بر حسب درصد نوشته شده است را محاسبه کنید، نیاز به تناسب ریاضی نباشد:

نکته 2:

هر گاه غلظت دارویی با درصد مشخص شده باشد، فقط با حذف علامت درصد ( % ) و گذاشتن رقم صفر جلوی عدد آن دارو ، یک سی سی آن دارو حاوی این عدد بدست آمده به واحد میلی گرم می باشد ، مثال :

  • ۱% یعنی :یک سی سی آن 10 میلی گرم دارو دارد.

  • ۲% یعنی :یک سی سی آن 20 میلی گرم دارو دارد.

  • ۲۰ % یعنی :یک سی سی آن 200 میلی گرم دارو دارد.

  • ۵۰ % یعنی :یک سی سی آن 500 میلی گرم دارو دارد.