ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

 انفوزیون هپارین

هر گاه برای انفوزین هپارین فقط 10000 واحد هپارین در 100 سی سی میکروست حل کردید تعداد قطرات تنظیمی همان مقدار دستور داده شده پزشک درساعت است فقط باحذف دورقم سمت راست آن.

مثال :

اگر دستور 500 واحد در ساعت است 5 قطره در دقیقه  

 اگر دستور 1000 واحد در ساعت است 10 در دقیقه

اگر دستور 1500 واحد در ساعت است 15 قطره در دقیقه              

 اکسیژن

همانطور که می دانید اکسیژن یکی از داروهای مهم است که در بخشهای ویژه مصرف فراوانی دارد و معمولاً از طریق سوند بینی، ماسک و ماسک به همراه کیسه داده می شود که باید میزان مورد نیاز آن را بر حسب میزان Pao2 بیمار در درصد Fio2 تغییراتی داد. به همین منظور پرستار باید بداند که هر لیتر اکسیژن که در دقیقه به بیمار می دهد چند درصد اکسیژن دارد.

جدول زیر روابط بین تعداد لیتر در دقیقه و Fio2 را نشان می دهد.