ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

1.      پروتکل تزریق GIK:

 

نسبت گلوکز(G)، انسولین(I)، پتاسیم(K) در محلول GIK

حجم سرمقندی 5%

حجم سرم باقیمانده

تعداد ویال گلوکز 50%

تعداد واحد انسولین کریستال

تعداد سی سی کلرید پتاسیم

تعداد قطره ماکروست برای اتمام محلول در 6 ساعت

500 cc

200 cc

6 vial

25 u

20 cc

20 gtt

1000 cc

400 cc

12 vial

50 u

40 cc

40 gtt