ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

4. پروتکل تزریق آمیودارون:

•شکل موجود آمیودارون در بخش به صورت آمپول های 150 mg  در 3 سی سی است.
•پروتکل تزریق به شکل زیر است:
•* دوز فوری اول یک امپول 150 میلی گرمی را با 50 سی سی سرم قندی 5% رقیق می کنیم و طی 30 دقیقه تزریق می کنیم.
•*دوز یک میلی گرم: دوز دوم 360 میلی گرم(تقریبا 7 سی سی/ یعنی دو آمپول کامل و یک سی سی از آمپول سوم) را در 100 سی سی سرم رقیق می کنیم و طی 6 ساعت (60 میلی گرم در ساعت) تزریق می کنیم.
•بدیهی است برای  تبدیل  سی سی به قطره میکرودراپ باید عدد  0.28 را در 60 ضرب کنیم:
•* دور 0.5 میلی گرم: دوز سوم 540 میلی گرم(سه آمپول کامل بعلاوه حدود 2 سی سی از آمپول چهارم) در طی 18 ساعت باید تزریق شود.
•در صورت محاسبه به روش اخیر اگر 540 میلی گرم دارو در 100 سی سی رقیق شده باشد، برای انفوزیون در طی 18 ساعت باید 30 میلی گرم در ساعت یا 0.5 میلی گرم در دقیقه تزریق شود. که بر حسب قطره میکرو دراپ به عدد  11 قطره در دقیقه خواهیم رسید.
•نکته: در صورتی که بخواهیم با پمپ سرنگ تزریق را انجام بدهیم معمولا سرنگ 50 سی سی را استفاده می کنیم. در این صورت سرعت انفوزیون بر حسب سی سی در ساعت خواهد بود.
•دوز یک میلی گرم در دقیقه ( با سرعت  8.3 cc/h)، دوز نیم  میلی گرم در دقیقه ( با سرعت    2.8 cc/h)،