این قطعه را به عنوان تبریک سال نو بپذیرید:
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢   کلمات کلیدی:

رستخیز عالم است.

صحن چشمها بسوی آسمان.

بذر آرزو  درون سینه ها  نهان.

بی گمان، بارش اجابتش دما دم است.

لحظه هایتان هماره سبز باد.

جاودانه، سر بلند