اختتام یا عدم احیای قلبی ریوی در بیمارستان(DNAR)

دستور عدم احیا در احیا داخل بیمارستانی

پایان دادن به احیا بزرگ‌سالان در بیمارستانمعیارهای اندکی برای پیش بینی دقیق عبث بودن  ادامه احیا  وجود دارد. در سایه این تردید، همه بیماران اعم از اطفال یا بزرگ سال در سطح بیمارستان باید  ابتدائاً تحت تلاش احیایی قرار بگیرند مگر آنکه برای بیمار دستور DNAR[1] معتبر یا علایم عینی از مرگ برگشت ناپذیر(نظیر رنگ سربی مربوط به مرگ) وجود داشته باشد. در بیمارستان تصمیم گیری درباره اختتام تلاش‌های احیاگرانه  موقوف بر معالجات پزشک و مبتنی بر ملاحظات بسیاری از قبیل:

شاهد بودن یا نبودن ارست قلبی/ ریتم ابتدایی ارست/زمان طی شده از ارست تا شروع احیا/زمان طی شده تا دفیبریلیشن/بیماری‌های همراه/وضعیت پیش از ارست/و وجود حالات [2]ROSC در لحظاتی طی احیا

می‌باشد.  وجود قوانین تصمیم گیری بالینی برای اختتام احیا ممکنست در کاهش نوسانات تصمیم گیری مؤثر باشد. به هر حال(در حال حاضر) شواهد پایایی ضعیف است و در آینده قوانین بایستی قبل از ابلاغ،  معتبر شوند.

اختتام  تلاش‌های احیایی در ارست اطفال:  هیچ(معیار) پیش بینی کننده ای درباره موفقیت یا شکست احیا در اطفال (شیر خوار و طفل)  به اثبات نرسیده است. هیچ قانون معتبری برای تصمیم گیری بالینی  که راهنمای اختتام احیا در اطفال باشد گزارش نشده است،  تصمیم بر توقف احیا ممکنست با  پزشکان و شرایط متفاوت باشد. در غیاب قوانین تصمیم گیری بالینی در این باره کلینیشن مسئول باید تلاش احیا گرانه را در صورتی که درجه بالایی از یقین در باره عدم پاسخ طفل به اقدامات پیشرفته احیا وجود ندارد، متوقف نماید. ویژگی های ارست که باید توسط پزشکان تصمیم گیرنده مد نظر قرار گیرد شامل:

مدت احیا، حادثه شاهد، تعداد دوزهای اپی نفرین، علت شناسی ارست، ریتم اولیه و ریتم بعدی و سن

 

می باشد. تلاشهای ممتد معمولاً برای شیر خواران و اطفال با VF یا VT راجعه یا مقاوم، مواردی که برخی از علائم  2ROSC نشان می دهند، موارد مسمومیت دارویی و مواردی که حادثه به علت هیپو ترمیا باشد،  اعمال می شود. تلاشهای ممتد وقتی که تصمیم بر به کار گیری احیا اکسترا کورپورال ([3]ECPR) باشد کار برد دارد.

 

 

 

Reference: Ahamed H. Idris and Mary E. Mancini

Laurie J. Morrison, Gerald Kierzek, Douglas S. Diekema, Michael R. Sayre, Scott M. Silvers,

Resuscitation and EmergencyCardiovascular Care

Part 3: Ethics : 2010 American Heart Association Guidelines forCardiopulmonary

 

[1] Do Not Attempt Resuscitation

[2] Return Of Spontaneous Circulation

[3] Extracorporeal CPR

 

/ 0 نظر / 106 بازدید