ماه رمضان ماه خدا

با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ممکنست مدتی حضور بنده کمرنگ شود.

امیدوارم نیایش و ستایشهایتان مقبول حضرت حق باشد.

برای بیماران و همدیگر دعا میکنیم انشا الله

همه ما در لحضاتی خاص از زندگی شاهد اتفاقاتی بوده ایم که عجز بشر با تمام پیشرفتهایش را در مقابل یک نیروی فوق بشری دیده ایم. هر چه نامش را بگذاریم ماه رمضان فرصت خوبی برای اتصال به این نیروی خارق العاده و مثبت است.

نورانی باشید 

محو تماشا

/ 0 نظر / 42 بازدید