آموزش کنترل عفونت در بیمارستان / نویسنده: مهناز غضنفری

آموزش کنترل عفونت در بیمارستان

 

نکات قابل توجه: مهمترین عامل انتقال عفونتهای بیمارستانی دست آلوده است. با شستن مکرر و صحیح دستها با آب و صابون آلودگیها سلولهای مرده و باکتریهای موجود روی پوسته شسته مشوند. شستشوی صحیح دستها بهترین راه پیشگیری از انتقال عفونتها است. پوشیدن دستکش به هیچ عنوان جایگزین دست شستن نمی شود. شستن دستها موجب پیشگیری از انتقال عفونت از بیمار به پرستار و بالعکس همچنین از پرسنل به سایر همکاران و از بیمار به بیمار دیگر می گردد.

 

شستن دست در موارد ذیل الزامی است.

- قبل و بعد از مراقبتهای پرستاری و پزشکی.

- پس از تماس با خون ترشحات و مایعات دفعی و پانسمان و وسایل آلوده بیمار.

- قبل و بعد از پوشیدن دستکش.

- پس از مراقبت از بیماران عفونی و یا مستعد عفونت.

- قبل از تماس با غذا با داروی بیمار.

- پس از تزریق جهت بیمار

- قبل از انجام پروسجرهای درمانی

 

ظروف حاوی صابون مایع باید به راحتی قابل شستشو و تعویض باشند و طوری نصب گردند که به سهولت توسط مچ و آرنج قابل استفاده باشد. استفاده از الکل 70% جهت حذف باکتریها و بیشتر ویروسها توصیه می گردد. همیشه ناخنها را کوتاه نگه دارید و از وسایل زینتی استفاده نکنید.

 

1- هنگام شستن دست بایستی از دستشویی فاصله گرفت تا از خیس شدن و آلوده شدن یونیفرم پیشگیری گردد.

2- ابتدا حلقه و ساعت بیرون آورده شود سپس آستین را بالازده و آب با فشار و دمای مناسب تنظیم گردد.

3- در حالی که دستها در سرازیری هستند آنها را خیس نمایید تا آب به طرف نوک انگشتان جاری گردد.

4- مقدار 5-10 سی سی سابون مایع را در کف دستها ریخته و دستها را به هم بمالید تا کف ایجاد گردد.

5- شستن دست را با حرکت دورانی و مالشی آغاز نمایید.

کف دستها به هم کشیده شود. به طوری انگشتان بین هم قرار گیرند و کاملاً ساییده شوند.

پشت انگشتان دست راست را در کف دست چپ به طوری که انگشتان شست دست دیگر به صورت چرخشی کاملاً ساییده شود و بالعکس.

نوک انگشتان یک دست را در کف دست دیگر فشرده و یا حرکت چرخشی کاملاً شستشو داده تا تمیز شود با عکس.

هر یک از اعمال مذکور در شستشوی صحیح دستها بایستی 5 بار تکرار گردد.

دستها و مچ را کاملاً آبکشی نمایی.

زمان استاندارد جهت شستشوی دست 1-3 دقیقه میباشد.

دستها را با حوله کاغذی کاملاً خشک نموده و با همان حوله کاغذی شیر را ببندید و از بستن آن با دست خودداری کنید. زیر موجب آلوده شدن مجدد دستها میگردد. استفاده از دست خشک کن برقی توصیه نمی‌گردد زیرا موجب پراکنده شدن میکروبها میگردد.

استفاده از صابون جامد توصیه نمیگردد اما در صورت استفاده پس از مصرف کف صابون را شسته و مجدداً در جای خود قرار دهید.

 

شستشو و ضد عفونی انکوباتور

1- انکوباتور بایستی هر روز کاملاً شسته و ضد عفونی گردد.

2- ابتدا وسایل شستشو را شامل ظروف استیل تمیز و ماده شونده آماده ضدعفونی کننده مانند وایتکس، الکل70% ویروس و پارچه تنظیف و ... را آماده نمایید و در دسترس قرار دهید. در صورت استفاده از هیپوکلریت سدیم، پس از ضد عفونی وسایل کاملاً بشویید. پرسنل مربوطه بایستی از وسایل حفاظتی شامل ماسک دستکش و پیش بند پلاستیکی استفاده نمایید.

4- کلیه قطعات را خارج نمایید و با ماده ضدعفونی، ضدعفونی نمایید تشک را کاملاً ضد عفونی کنید.

یکی از مخازن مهم عفونت در انکوباتور مخزن آب است که بایستی شسته و ضد عفونی گردد و مکرراً از آن کشت گرفته شود.

5- کف مخزن آب داخلی را کاملاً شسته و ضد عفونی نمایید.

6- از دیگر مخازن عفونت در انکوباتور تیغه های فن می باشد که بایستی کاملاً شسته و سپس ضد عفونی گردد و مکرراً کشت گرفته شود.

7- پس از شستشوی قسمتهای مختلف در انکوباتور ابتدا از داخل و سپس از خارج با ماده شوینده شسته و ضدعفونی کنید.

8- سپس بدنه و قسمتهای جنبی مانند ساکشن را کاملاً شسته و ضد عفونی نمایید. سپس کلیه قسمتها را به جای خود برگردانید.

9- در صورت استفاده مجدد مخزن آب را استریل پر نمایید.

10- پس از شستشوی وسایل آنها را جهت ضد عفونی به واحد CRS بفرستید.

11- پس از خارج کردن وسایل حفاظتی دستها را بشویید.

 

جمع کردن لکه های خون و ترشحات آلوده از روی سطوح و زمین.

جهت تمیز کردن لکه های خون و ترشحات آلوده از سطوح زمین ابتدا هیپوکلریت سدیم یا وایتکس را روی محل آلوده ریخته و سپس حوله کاغذی روی آن پهن کرده و مجدداًٌ وایتکس روی حوله ریخته و پس از ده دقیقه با پوشیدن دستکش تمام مواد آلوده را از سطح برداشته و در کیسه زباله قرار داده سپس مجدداً وایتکس ریخته و پس از ده دقیقه با ماده شوینده شستشو دهید.

 

مهناز غضنفری

/ 0 نظر / 159 بازدید