نکاتی درباره انتقال خون

نکات کاربردی و مهم سمینار خون و فرآورده
های آن به شرح ذیل میباشد :

a) هزینه هر واحد p.c  برابر هشتاد هزار تومان ، هر واحد ffp  و پلاکت حدود یکصد و پنجاه هزار تومان  میباشد.

b) مهمترین عامل ناسازگاری خون اشتباه پرسنلی میباشد که لازمست هنگام دریافت
خون علاوه بر چک کردن شماره آن به تاریخ انقضاء و کیسه نیز توجه شود.

c)  از زمان تهیه یک واحد pc تا زمان انقضاء آن تنها 30 روز فرصت برای نگهداری و
تراسفوزیون باقی است لذا دقت در تاریخ انقضاء الزامی است.

d) در صورتی که خون تهیه شده تنها 30 دقیقه در دمای محیط باقی بماند قابل عودت
به بانک خون نیست.

e) در صورتی که ترانسفوزیون خون بیش از 4 ساعت طول بکشد احتمال رشد باکتری در
کیسه خون وجود دارد.

f)    
تروس خون استفاده شده
نباید بیشتر از 4 ساعت بر بالین بیمار بماند.

g) بدلیل احتمال تجمع پلاکتی و تخریب آنها از تروسی که خون تزریق شده باشد، نبایستی
پلاکت تزریق شود.

h) در صورتی که کیسه خون باز شود ولی استفاده نگردد میتوان تا مدت 24 ساعت آن
را در یخچال نگهداری کرد.

i)     
دمای مناسب برای
نگهداری pc  °c)6-
1(
 برای پلاکت دمای محیط (°с25)  و در حالت shaking  و برای ffp
دمای ( °c20-)
و زیر آن  میباشد.

j)     
گلبول قرمز شسته شده
یعنی کیسه خونی که میزان لوکوسیت های آن ( برای کمتر شدن احتمال آلرژی) کاسته شده
است و در صورتی که گلبول قرمز شسته شده موجود نباشد میتوان از تروسهای کاهنده
لوکوسیت موجود در بخش استفاده کرد.

k)  زمان انقضاء گلبول قرمز شسته شده تنها 24 ساعت است.

l)     
برای تزریق آرام خون
نیازی به گرم کردن آن نیست ، تنها در ترانسفوزیون سریع ( بیش از 100 سی سی در
دقیقه ) بایستی خون را با وارمر مخصوص گرم کرد.

m)                    
در  واکنش خفیف خون نیازی به قطع ترانسفوزیون نمی
باشد.

n) واکنش خفیف  : در این نوع واکنش
تنها یک از علائم زیر وجود دارد : (فقط) تب کمتر از 38 درجه و یا کهیر داشتن (فقط)
کمتر از  دو سوم بدن بیمار

  • o) هنگام در یافت کیسه خون رعایت نکات زیر الزامی است :  الف – ثبت تشخیص بیماری ب- ثبت ساعت درخواست و
    ثبت ساعت دریافت خون در بخش  ج- چک تاریخ
    انقضاء خون   د- چک شماره خون

p) بهترین محلول برای رقیق کردن خون نرمال سالین(NaCl 0/9%)  میباشد.

/ 0 نظر / 45 بازدید