پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

معاینات فیزیکی سیستم عصبی برای پرستاران

مروری بر معاینه سیستم عصبی    :      ابزارهای مورد نیاز      ملاحضات عمومی      وضعیت هوشیاری      اعصاب جمجمه          ◄ مشاهده                                                                 I.      عصب بویایی(ا’ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 1067 بازدید

بیماران بدانند، پرستاران بخوانند

کمک های اولیه و احیا قلبی ریوی برای همه: این مطالب از سایت دانشگاه مشهد قابل دانلود است: http://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20%20%20Aid%20%201.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20%20%20Aid%202.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20Aid%203.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20%20Aid%20%204.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20Aid%205.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20Aid%206.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20Aid%207.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/CPCR.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/Basic%20Life%20Support%20in%20Adult.pps آموزش تفسیر نتایج آزمایشات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید