پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

راهنمای احیای 2010 انجمن احیای بریتانیا

از اینجا دانلود کنید: http://www.resus.org.uk/pages/GL2010.pdf و Adult Basic Life Support :دانلود از اینجا Adult choking algorithm :دانلود از اینجا AED algorithm :دانلود از اینجا In-hospital resuscitation :دانلود از اینجا Adult ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید