معاینات فیزیکی سیستم عصبی برای پرستاران

مروری بر معاینه سیستم عصبی    :

     ابزارهای مورد نیاز

     ملاحضات عمومی

     وضعیت هوشیاری

     اعصاب جمجمه

         مشاهده

                                                                I.      عصب بویایی(ا لفکتوری)[1]

                                                             II.      عصب بینایی(اپتیک)[2]

                                                           III.      عصب محرکه چشم (اکلوموتور)[3]

                                                           IV.      عصب قرقره ای(تروکلئار)[4]

                                                              V.      عصب سه قلو(تریژمینال)[5]

                                                           VI.      عصب دورکننده (آبدوسنز)[6]

                                                         VII.      عصب صورتی (فاشیال)[7]

                                                      VIII.      عصب دهلیزی – حلزونی (آکوستیک )[8]

                                                           IX.      زبانی – حلقی (گلوسوفارنژیال)[9]

                                                             X.      واگ (واگوس)[10]

                                                           XI.      فرعی نخاعی (اکسسوری)[11]

                                                        XII.      زیر زبانی (هیپو گلوسال)[12]

    وضعیت حرکتی

o        مشاهده

o        تونسیته ماهیچه ای

o        قدرت ماهیچه ای

o         

    هماهنگی وشیوه قدم زدن

o        حرکات متناوب سریع

o        حرکات نقطه به نقطه

o        رومبرگ

o        قدم زدن

    واکنشها

o    &

/ 3 نظر / 1196 بازدید

بسیارعالی بود

sanaz

dametoooooooooooooooooooooooooooooooooooon garmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm[گل][گل][قلب]

بسیار عالی بود