خون و فراورده های خونی

این مطالب که به انتخاب دوست  و  استاد عزیزم جناب آقای محسن قنبری سرپرستار محترم بخش آی سی یو بیمارستان فارابی تهیه شده و در اختیار این حقیر قرار گرفته است به منظور استفاده همه پرستاران زحمتکش تقدیم میشود:

نکات کاربردی و مهم سمینار خون و فرآورده های خونی

·      هزینه هر واحد p.c برابر هشتاد هزار تومان ، هر واحد FFP و پلاکت حدود یکصد و پنجاه هزار تومان  میباشد.

·      مهمترین عامل ناسازگاری خون اشتباه پرسنلی میباشد که لازمست هنگام دریافت خون علاوه بر چک کردن شماره آن به تاریخ انقضاء و کیسه نیز توجه شود.

·      از زمان تهیه یک واحد pcتا زمان انقضاء آن تنها 30 روز فرصت برای نگهداری و تراسفوزیون باقی است لذا دقت در تاریخ انقضاء الزامی است.

·      در صورتی که خون تهیه شده تنها 30 دقیقه در دمای محیط باقی بماند قابل عودت به بانک خون نیست.

·      در صورتی که ترانسفوزیون خون بیش از 4 ساعت طول بکشد احتمال رشد باکتری در کیسه خون وجود دارد.

·      تروس خون استفاده شده نباید بیشتر از 4 ساعت بر بالین بیمار بماند.

·      بدلیل احتمال تجمع پلاکتی و تخریب آنها از تروسی که خون تزریق شده باشد، نبایستی پلاکت تزریق شود.

·      در صورتی که کیسه خون باز شود ولی استفاده نگردد میتوان تا مدت 24 ساعت آن را در یخچال نگهداری کرد.

·      دمای مناسب برای نگهداری pc  °c)6- 1( برای پلاکت دمای محیط (°с25)  و در حالت shaking  و برای FFP دمای ( °c20-)و زیر آن  میباشد.

·      گلبول قرمز شسته شده یعنی کیسه خونی که میزان لوکوسیت های آن ( برای کمتر شدن احتمال آلرژی) کاسته شده است و در صورتی که گلبول قرمز شسته شده موجود نباشد میتوان از تروسهای کاهنده لوکوسیت موجود در بخش استفاده کرد.

·      زمان انقضاء گلبول قرمز شسته شده تنها 24 ساعت است.

·      برای تزریق آرام خون نیازی به گرم کردن آن نیست ، تنها در ترانسفوزیون سریع ( بیش از 100 سی سی در دقیقه ) بایستس خون را با وارمر مخصوص گرم کرد.

·      در  واکنش خفیف خون نیازی به قطع ترانسفوزیون نمی باشد.

·      واکنش خفیف  : در این نوع واکنش تنها یک از علائم زیر وجود دارد : (فقط) تب کمتر از 38 درجه و یا کهیر داشتن (فقط) کمتر از  دو سوم بدن بیمار

·      هنگام در یافت کیسه خون رعایت نکات زیر الزامی است :  الف ثبت تشخیص بیماری ب- ثبت ساعت درخواست و ثبت ساعت دریافت خون در بخش  ج- چک تاریخ انقضاء خون   د- چک شماره خون

·      بهترین محلول برای رقیق کردن خون نرمال سالین(NaCl 0/9%)  میباشد.

 

/ 0 نظر / 153 بازدید